Upit za rezervaciju je informativnog karaktera i ne predstavlja automatsku rezervaciju smještaja.
Rezervaciju je potrebno potvrditi kroz komunikaciju sa osobljem Hotela Bjelašnica.